Mazowieckie Mistrzostwa Dęciaków

 • Opublikowano 16 sierpnia 2023

W niedzielę, 13 sierpnia 2023 r. odbyły się Mazowieckie Mistrzostwa Dęciaków – V Sierpecki Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych. Uczestników i wszystkich obecnych przywitali:

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pan Konrad Wojnarowski, Przewodniczący Komisji Promocji Województwa i Współpracy Zagranicznej

Pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca

Pan Bogdan Ciemiecki Prezes OSP Sierpc

Pani Justyna Adamska-Puszcz Kierownik Artystyczny Przeglądu

 

Impreza dofinansowana została ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

W rywalizacji wzięło udział 7 orkiestr:

 • Orkiestra Dęta Gminy Skrwilno – Kapelmistrz Konrad Mazurowski,
 • Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach – Kapelmistrz Maciej Gorczyca,
 • Orkiestra Dęta działająca Przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa -Kapelmistrz Jan Wojtas,
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Łukomie – Kapelmistrz Piotr Wojtczyk,
 • Orkiestra Dęta OSP Krzepice – Kapelmistrz Miłosz Janik,
 • Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta ze Skołatowa – Kapelmistrz Łukasz Zarzycki,
 • Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sierpc – Kapelmistrz Daniel Staniszewski,

Zaprezentowały się 3 grupy Mażoretek:

 • Mażoretki Mak,
 • Mażoretki MCK Diament Płońsk,
 • Mażoretki Alizma OSP Sierpc.

 

Zasady konkursu

W ramach konkursu każda z orkiestr zaprezentowała mini koncert. Czas prezentacji nie mógł przekraczać 20 minut od momentu rozpoczęcia muzyki do jej zakończenia. Dobór repertuaru koncertu był dowolny. Sędziowie Stowarzyszenia Polskie Orkiestry Dęte:

Pani  Alicja Sobczak- Dmuchowska,

Pani Magdalena Kubicka-Netka,

Pani Katarzyna Lisicka,

Pan Andrzej Mikos

oraz sędzia towarzyszący

Pan Damian Janas.

Przeprowadzili ocenę orkiestr z wykorzystaniem systemu One World Judging System Światowego Związku Orkiestr Marszowych WAMSB. Ocenie podlegało brzmienie i intonacja, frazowanie i artykulacja, równowaga brzmienia, dobór repertuaru, instrumentacja na dany skład wraz z proporcją instrumentów, sposób wykonywania utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Sędziowie w trakcie prezentacji orkiestry nagrywali swoje uwagi, dzięki czemu każda z grup będzie mogła usłyszeć o swoich mocnych i tych trochę słabszych elementach w trakcie ich wykonywania.

 

Wyniki:

Kategoria Open:

 1. Orkiestra Dęta OSP Krzepice – Kapelmistrz Miłosz Janik – 84,75 pkt.
 2. Orkiestra Dęta Gminy Skrwilno – Kapelmistrz Konrad Mazurowski – 81,90 pkt.
 3. Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach – Kapelmistrz Maciej Gorczyca – 74,22 pkt.

Klasyfikacja medalowa:

Srebrny medal

 • Orkiestra Dęta OSP Krzepice – Kapelmistrz Miłosz Janik – 84,75 pkt.
 • Orkiestra Dęta Gminy Skrwilno – Kapelmistrz Konrad Mazurowski – 81,90 pkt.

Brązowy medal

 • Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach – Kapelmistrz Maciej Gorczyca – 74,22 pkt.,
 • Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta ze Skołatowa – Kapelmistrz Łukasz Zarzycki – 74,05 pkt.,
 • Orkiestra Dęta OSP Łukomie – Kapelmistrz Piotr Wojtczyk – 73,32 pkt.,
 • Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sierpc – Kapelmistrz Daniel Staniszewski – 71,67 pkt.,
 • Orkiestra Dęta działająca Przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa -Kapelmistrz Jan Wojtas 68,30 pkt.

 

Kategoria dodatkowa Orkiestry Dęte OSP

 1. Orkiestra Dęta OSP Krzepice – Kapelmistrz Miłosz Janik
 2. Orkiestra Dęta OSP Łukomie – Kapelmistrz Piotr Wojtczyk
 3. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sierpc Kapelmistrz Daniel Staniszewski

Kategoria dodatkowa Gminna Orkiestra Dęta

 1. Orkiestra Dęta Gminy Skrwilno – Kapelmistrz Konrad Mazurowski
 2. Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach – Kapelmistrz Maciej Gorczyca
 3. Gminno-Parafialna Orkiestra Dęta ze Skołatowa – Kapelmistrz Łukasz Zarzycki

Kategoria dodatkowa Orkiestra Dęta działająca przy Stowarzyszeniu

 1. Orkiestra Dęta działająca Przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa -Kapelmistrz Jan Wojtas

Podczas przeglądu pamiątkowym pucharem zostali uhonorowani najstarsi i najmłodsi uczestnicy przeglądu, tj.: Agnieszka Dzięgielewska, Stanisław Kosztowy, Maria Piotrowska i Antoni Stachurski. Wyróżnienie otrzymała tamburmajorka OSP Sierpc – Aleksandra Cieślińska. Tytuł wirtuozki przeglądu otrzymała  trębaczka Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach, a wirtuoza gitarzysta Gminno-Parafialnej Orkiestry Dętej ze Skołatowa. Tytuł najlepszego dyrygenta przyznany został Panu Konradowi Mazurowskiemu Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej Gminy Skrwilno.

 

Nagrody

Wszystkie orkiestry uczestniczące w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne.

 

Podziękowania dla

Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego i Zarządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe imprezy,

Pana Konrada Wojnarowskiego, Przewodniczący Komisji Promocji Województwa i Współpracy Zagranicznej za wsparcie imprezy,

Pana Jarosława Perzyńskiego Burmistrza Miasta Sierpca za okazane zaufanie i możliwość zorganizowania przeglądu podczas VI Kasztelańskiego Festiwalu Smaków,

Pana Waldemara Frydrychowicza Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca za profesjonalne poprowadzenie imprezy i nieodzowną pomoc przy uroczystym wręczeniu nagród.

Pana Jarosława Żmijewskiego Dyrektora CKISZ w Sierpcu, jak zawsze możemy liczyć na super współpracę.

Pana Bogdana Ciermieckiego Prezesa OSP Sierpc, za zgodę na realizację przedsięwzięcia i pomoc w każdym, najmniejszym detalu.

Pana Piotra Rzeszotarskiego Wiceprezesa OSP Sierpc,

Pani Justyny Adamskej-Puszcz Kierowniczce Przeglądu,

Panu Andrzejowi Puszcz Członkowi Zarządu OSP Sierpc,

Pani Aleckasndrze Cieślińskiej i Justynie Rogozińskej za nieodzowną pomoc.

Pani Lidii Karczewskiej ja czujnie fotograficznie oko.

Zosi, Mai i Juli za pomoc.

Panu Przemkowi Olszewskiemu za nagrania w ekstremalnych warunkach.

Do zobaczenia za rok!!!!

 

Organizator przeglądu:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu: Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu i Mażoretki Alizma
 • Kierownik artystyczny – Justyna Adamska-Puszcz

Partnerzy:

 • Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte
 • Gmina Miasto Sierpc
 • Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Impreza dofinansowana została ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.